Restrukturyzacja

W branży turystycznej sytuacja rynkowa, trendy i mody zmieniają się bardzo dynamicznie, konkurencja nigdy nie śpi. Musisz wciąż monitorować poziom kosztów, a przy tym zachować wysoki poziom usług. Jeżeli mimo stałego zaangażowania nie jesteś zadowolony z osiąganych wyników – skontaktuj się z nami. Sprawdzimy, jak funkcjonuje Twoja firma i nakreślimy taką strategię działania, żeby Twój biznes przynosił Ci jak najwięcej korzyści i satysfakcji.

Czym się zajmujemy:

  • analiza ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym: ocena przestrzegania wewnętrznych regulaminów i instrukcji, badanie poziomu zatrudnienia oraz zakresu zadań personelu, przegląd struktury kosztów;
  • analiza konkurencji pod kątem: produktów i usług konkurencji, klientów, strategii marketingowej, mocnych i słabych stron;
  • analiza sytuacji rynkowej na konkretnym obszarze.

Po przeprowadzeniu wszystkich badań i analiz przedstawiamy propozycje działań restrukturyzacyjnych.