Pre-opening Hotelu

Przygotuj perfekcyjnie hotel do otwarcia.

Pamiętaj, pierwsze wrażenie robisz tylko raz!

Uruchomienie hotelu czy restauracji nie wiąże się jedynie ze spełnieniem wymogów technicznych lub prawnych, jakie stawiają przed nami obowiązujące przepisy. Zanim hotel zacznie działać, musisz zadbać o wiele elementów, które zdecydują o powodzeniu Twojej inwestycji.

Istotne obszary, nad którymi pracujemy w okresie przed uruchomieniem hotelu, to: 

  • określenie koncepcji funkcjonowania,
  • dobór pracowników oraz określenie ich zakresów odpowiedzialności,
  • przygotowanie obiektu do kategoryzacji,
  • pomoc w wyborze wyposażenia hotelu,
  • określenie ramowych zasad funkcjonowania obiektu,
  • określenie działań promocyjnych przed i po uruchomieniu itd.