Audyty

Najlepsze obiekty hotelarskie swój sukces zawdzięczają przede wszystkim wysokiemu poziomowi świadczonych usług i kompetencji personelu. Ocena jakości świadczonych usług czy ocena poziomu przestrzegania przez pracowników wewnętrznych reguł i instrukcji w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma właściciela lub dyrektora obiektu, może być właściwie dokonana tylko przez osobę bezstronną, a jednocześnie dobrze znającą branżę hotelarską. Głównym i najważniejszym narzędziem do takiej oceny jest audyt zewnętrzny (tzw. tajemniczy Gość).

Proponujemy audyty:

  • tajemniczy Gość (w tym audyt rozmów telefonicznych i prowadzonej  korespondencji mailowej), 
  • audyt higieniczny (części hotelowej i gastronomicznej), 
  • audyt wewnętrzny (kontrola wewnętrznych procesów – gospodarki magazynowej, procesu zamawiania towarów i usług, przestrzegania wewnętrznych procedur i zasad), 
  • audyt techniczny.